Tra mã thẻ

Đây là trang tra cứu số dư tài khoản thẻ quà tặng, thử vip. thẻ tháng

Kiểm tra số dư thẻ
Hết hạn

Khách hàng nhập mã ở trong thẻ sẽ có dạng STP6-UVJ2-DGUP-S8C9

Trong Emal hoặc thẻ vật lý cửa hàng phát ra