Trang Gift Card

Đây là trang tra cứu số dư tài khoản thẻ quà tặng, thẻ vip. thẻ tháng

Kiểm tra số dư thẻ
Hết hạn

Khách hàng nhập mã ở trong thẻ sẽ có dạng STP6-UVJ2-DGUP-S8C9

Trong Emal hoặc thẻ vật lý cửa hàng phát ra

Thẻ có thể được phát hành dạng vật lý hoặc qua code, khách hàng có thể đưa thẻ hoặc mã thẻ cho nhân viên thu ngân để khấu trừ giảm giá,

Thẻ này có tác dụng

  • Thẻ có thể làm vé tháng bằng nạp tiền qua thu ngân
  • Thẻ này khác mã giảm giá vì thẻ có thể giảm đủ 100% dịch vụ khác với mã khuyến mãi chỉ tối đã 50% và tùy dịch vụ được áp

Lưu ý: Quý khách không nên lộ mã thẻ, vì chúng cũng có thể được bất kỳ ai sử dụng.