Đăng bởi Để lại phản hồi

Thông báo sửa đường

kính mong quý khách hàng thông cảm về vấn đề này,

trước mât chúng tôi vẫn hoạt động, xong vấn đề vệ sinh sẽ khó đáp ứng , thứ 2 chỗ để xe khó khăn hơn, thứ 3 đi vào sẽ ghê.

việc này sẽ tồn tại khoảng 2 tháng, còn việc đi cầu vào nhà sẽ tồn tại vào hơn 1 tuần tính từ nay