Các dịch vụ booking tại Hiếu Nguyễn Hair Salon

Tùy chọn các dịch vụ Booking

* Việc booking là việc cần thiết vì sao
– Tích điểm
– Quản lý lịch cắt, số tiền đã chi
– Hủy lịch hẹn

Tích điểm để làm gì?
– Để nhận giảm giá cố định cũng như giảm giá tùy chọn
– Các mã giảm giá cố định sẽ được phát qua Email cũng như số điện thoại đã đăng ký tại website.

*Dữ liệu của các bạn được bảo mật và sử dụng vào mục đích đăng nhập, nhận quà
mọi thông tin bảo mật và chính sách ở đây.