Nhuộm xanh cho Hot GIrl

Xanh blue hơi khói tí

Hiếu Nguyễn hair salon – Nhuộm tóc thời trang nữ

Tím khói sau khi phai

Xanh blue sau khi phai

#hieunguyenhairsalon

#hieu nguyen hair salon

Nhuộm tóc thời trang – Hiếu Nguyễn Hair salon

Để lại bình luận